A emancipación forzosa

Referentes - A emancipación forzosa

Datos do Eurostat din que a idade media de emancipación no sur do continente –España, Portugal, Italia- supera os 29 anos. No noso Estado, o 53% da poboación menor de 34 anos continúa vivindo na casa familiar (cifra de 2010). Os mozos e mozas demoran cada vez máis en comezaren a súa vida por conta propia e cada vez son máis quen non o logran ata ben entrada a trintena.

Menu politicas 2